2 Oprettelse af kompetenceprofiler:

Målet med COMPASS-processen er at mobilitetsdeltagerne skal deltage aktivt i beslutningerne omkring indhold og læremål i deres udlandspraktik.

Bed ansøgerne eller deltagerne om at oprette en individuel kompetenceprofil i COMPASS-databasen og give nærmere oplysninger om motivation og målsætning for deres planlagte udlandsophold.

Dette gøres ved at oprette in webside for de pågældende personer i COMPASS-databasen, som de skal sammensætte individuelt i form af en „e-portefølje“. Disse oplysninger suppleres af en kompetenceprofil. I to e-mails og en vedlagt link fra dig får dine mobilitetsdeltagere adgang til en liste over „Kan-beskrivelser“, som de skal bruge til at bedømme deres evner indenfor forskellige kompetenceområder.

Resultaterne af denne selvbedømmelse visualiseres derefter i form af to „kompetenceradarer“. I forbindelse med de oplysninger, der blev givet på porteføljesiden, får du og den optagende partnerorganisation et tidligt overblik over de individuelle målsætninger i forbindelse med udlandspraktikken, sådan at det bliver lettere at afklare læremål og vælge et passende praktikfirma.

Især hvis det drejer sig om „poolprojekter“, hvor deltagerne vælges fra hele landet uden at man nødvendigvis kender ansøgerne i forvejen, har COMPASS-proceduren en betragtelig fordel overfor de ansøgningsprocedurer, der er blevet anvendt hidtil.

Praktiske tips:

Merværdien ved COMPASS-proceduren ligger i at mobilitetsdeltagerne medvirker aktivt i forberedelsen til praktikken. Du kan følge med i hvordan de forskellige deltageres porteføljer vokser og se hvordan de forskellige personer vurderer deres evner indenfor de forskellige områder.

Udveksling af informationer bør foregå som en dialog: Send invitationen til oprettelse af e-porteføljen og vurdering af kompetenceprofilen i særskilte e-mails og giv positivt feedback til begge. Dette fremmer gensidig tillid.

For at forenkle denne kontakt via e-mail, har vi lagt en række tekstskabeloner ind i COMPASS-databasen.

Hvis en deltager dog gennem et længere tidsrum ikke føjer noget ind i COMPASS-databasen, bør du tilbyde den pågældende hjælp: Det kan nogle gange være svært at beskrive sin egen motivation for udlandspraktikken eller oprette komptenceprofilen. Det er godt nok meningen at COMPASS-proceduren skal muliggøre afstemning af indhold og læremål mellem partnerne i et mobilitetsprojekt uafhængigt af tid og sted, men ikke at det skal erstatte reelle samtaler!

ARBEIT UND LEBEN SYDDANSK ERHVERVSSKOLE Omnia Vocational College European Institute of Social Services Kaunas College 3s research laboratory Zwi?zek Zak?adów Doskonalenia Zawodowego Gerencia Andaluza de Promoción Comunitaria