1 Tilmelding i COMPASS-databasen:

COMPASS-databasen gør det nemmere for dig som sponsor af et mobilitetsprojekt at koordinere afstemningsprocessen vedrørende læremål og indholdet af udlandspraktikken med dine mobilitetsdeltagere og de modtagende partnerorganisationer.

Lad først og fremmest en af de anførte projektpartnere tilmelde dig og din organisation. Dette er nødvendigt for at bevare datasikkerheden. Det koster ikke noget at benytte databasen.

Når logonoplysningerne er blevet sendt til dig, kan du logge på en webside, hvor du kan beskrive din organisation og lægge et logo samt kontaktoplysninger op.

I det næste skridt skal du så oprette din mobilitetsprojekter og beskrive dem nærmere. Dette sørger for at du senere kan tildele mobilitetsdeltagere til et bestemt projekt.

Derefter kan du også oprette profiler for de udenlandske partnerorganisationer, så som de modtagende praktikfirmaer, der deltager i dine mobilitetsprojekter.

Disse oplysninger ses senere automatisk på skabelonerne for dine COMPASS-læreaftaler og COMPASS-certifikatet.

Praktiske tips:

Al begyndelse er svær, især når det drejer sig om at bruge indviklede databasesystemer. Du bør ikke miste modet på grund af dette. Gå skridtvis frem og hent alle brugsanvisninger, som vi har stillet til rådighed på COMPASS-databasens hjemmeside på forskellige sprog.

Det vil blive lettere at bruge databasen efterhånden som du får noget øvelse. Prøv dig frem ved at indgive oplysninger for flere projekter eller en prøvegruppe med mobilitetsdeltagere med det samme. Ved at gentage fremgangsmåderne får man hurtigt noget øvelse i at bruge databasen. Da alle oplysningerne gemmes, er de rådighed hvis de skal bruges senere og anvendelsen bliver hurtigere.

Send den tilsvarende link til COMPASS-databasen til dine partnere via e-mail og bed dem om selv at udfylde resten af oplysningerne om deres organisation.

ARBEIT UND LEBEN SYDDANSK ERHVERVSSKOLE Omnia Vocational College European Institute of Social Services Kaunas College 3s research laboratory Zwi?zek Zak?adów Doskonalenia Zawodowego Gerencia Andaluza de Promoción Comunitaria