5 Dokumentation af lærepræstationer:

Ved hjælp af to kompetenceradarer og de beskrivelser, der findes i e-porteføljen dokumenterer COMPASS-certifikatet de lærepræstationer og kompetenceforøgelser der er blevet opnået ved udlandspraktikken. Denne selvbedømmelse af deltagerne suppleres med bekræftende beskrivelser fra de udsendende og modtagende organisationer.

Målet med dette skridt i COMPASS-proceduren er at mobilitetsdeltagerne aktivt deltager i formuleringen og overvejelserne omkring deres lærepræstationer.

COMPASS-certifikatet vedlægges derefter EuropassMobilitet for at gøre den individuelle læreproces transparent og illustrere kompetencegevinsterne på de forskellige områder på en forståelig måde.

Praktiske tips:

Du bør oprette en skabelon til COMPASS-certifikatet til dit mobilitetsprojekt, som du kan tilpasse individuelt.

Send denne skabelon til dine mobilitetsdeltagere mens de stadig er i udlandet med besked om at de vha. beskrivelsen af lærepræstationerne i deres e-portefølje også kan medvirke aktivt til deres dokumentation i COMPASS-certifikatet.

Tilbyd eventuelt hjælp med at formulere læreresultaterne.

COMPASS-kompetencekortet kan gøre det nemmere for dig at formulere og tildele læreresultater på en måde, der er relevant for kompetencerne. Da dette skema findes på syv europæiske sprog, kan partnerne ligeledes læse det og se hvilke kompetenceområder de læreresultater, der beskrives i COMPASS-certifikatet, forholder sig til.

Sæt om mulig beskrivelserne af resultaterne i forhold til de aftalte læremål og forsøg at beskrive resultaterne i alle COMPASS-kompetencekortets fire kompetenceområder, sådan udlandspraktikkens værdi dokumenteres i både erhvervsfaglig, personlig/social og interkulturel sammenhæng.

ARBEIT UND LEBEN SYDDANSK ERHVERVSSKOLE Omnia Vocational College European Institute of Social Services Kaunas College 3s research laboratory Zwi?zek Zak?adów Doskonalenia Zawodowego Gerencia Andaluza de Promoción Comunitaria