Hvad er COMPASS?

Ideen med COMPASS-proceduren er at vise og dokumentere de erhvervsfaglige evner og interkulturelle kompetencer som deltagerne måtte have opnået ved praktik i udlandet på en struktureret måde. Med 5 skridt kan de partnere (udsendende organisation, mobilitetsdeltagere og modtagende organisation), der deltager i et mobilitetsprojekt sammenligne indhold og læremål i dialog med hinanden og visualisere de kompetencer, der er opnået i udlandet.

Grundlaget for dette er „COMPASS-kompetencekortet“. Med pdf „Kan-beskrivelserne“ , der er tildelt de forskellige handlingsfelter, er det muligt at illustrere kompetenceprofiler og forandringer i dem.

http://www.international2.ots.dk/I COMPASS-databasen modtager mobilitetsdeltagerne en e-portefølje, hvor de kan beskrive de lærepræstationer, de har opnået i udlandet, som så vises i „Kompetenceradarer“ i form af kompetenceforøgelser.

Merværdien i COMPASS-proceduren består i at tydeliggøre det gensidige forhold mellem de personlige, sociale og interkulturelle kompetencer, samt erhvervsfaglige evner, sådan at de lærepræstationer, der er opnået på en uformel måde ligeledes kan tages med i bedømmelsen af udlandspraktikken.

  • De udsendende organisationer modtager et instrument, der hjælper dem med at visualisere mobilitetsdeltagernes kompetenceprofiler og afstemme læremålene, så det bliver nemmereat vælge et passende praktikfirma.
  • De modtagende organisationer modtager tidligere oplysninger om mobilitetsdeltagernes erhvervsmæssige kvalifikationer, kendskab til fremmedsprog, personlige og sociale kompetencer, samt deres forventninger til praktikken.
  • Mobilitetsdeltagerne deltage aktivt i afstemningen af udlandspraktikkens læremål, samt illustrationen af læreydelserne og får et transparent bevis på den opnåede kompetenceforøgelse.

COMPASS: Bag konceptet

Hvorfor kompetencerelateret bevis på lærepræstationer?

Verden bliver mere alsidig: De nye medier har gjort kommunikation og verdensomspændende udveksling af oplysninger meget hurtigere i de senere år. Denne udvikling stiller folk overfor indviklede krav. På mange punkter i både arbejds- og privatlivet, skal mennesker i dag være i stand til at indstille sig på skiftende omstændigheder.

Denne evne til at bedømme forskellige situationer og handle på en tilpasset måde betegnes som kompetence. Det handler om at bruge egen viden, færdigheder, værdier og indstillinger i samspil til selvstændig og med succes at løse de udfordringer, opgaver og problemer, der dukker op.

Det kompetencerelaterede bevis på resultater gør det derfor nemmere at bedømme hvor godt unge og voksne er forberedt på udfordringerne i samfundet og erhvervslivet.

Hvilken opfattelse af kompetence følger COMPASS?

Udlandspraktik er et velegnet lærefelt til at anvende viden, erfaringer og evner, der er opnået i hjemlandet i andre sociokulturelle omgivelser. Tilsvarende er COMPASS-procedurens målsætning at tydliggøre det gensidige forhold mellem erhvervsfaglig og interkulturel kompetence, som opnås ved udlandspraktik.

COMPASS definerer derfor komptence som evnen til at kommunikere i anderledes sociokulturelle omgivelser, orientere sig og handle resultatorienteret for at kunne klare erhvervsfaglige opgaver eller hverdagssituationer på en vellykket måde.

Denne forståelse er afledt af kompetencedefinitionen i OECDs DeSeCo-undersøgelse, hvor nøglekompetencerne deles op i tre områder, som står i gensidigt forhold til hinanden:

a) Evnen til at anvende medier, hjælpemidler eller værktøj effektivt (f.eks.: Informationsteknologi eller sprog), for at kunne tilpasse dem til egne formål og bruge dem interaktivt.

b) Evnen til at omgås folk fra forskellige kulturer og integrere sig i grupper, der er socialt heterogene.

c) Evnen til at tage ansvar for sit liv og handle selvstændigt i større sammenhæng.

COMPASS-kompetencekortet følger denne opfattelse af kompetence og definere „kan-beskrivelser“ for transnationale mobilitetsprojekter, der på en niveaudelt beskriver evnen til at kommunikere på fremmedsproget, anvende erhvervsfaglige evner, samt orientering og integration i omgivelser, der er kulturelt anderledes.

ARBEIT UND LEBEN SYDDANSK ERHVERVSSKOLE Omnia Vocational College European Institute of Social Services Kaunas College 3s research laboratory Zwi?zek Zak?adów Doskonalenia Zawodowego Gerencia Andaluza de Promoción Comunitaria