3 Indgåelse af COMPASS-læreaftalen:

COMPASS-databasen stiller formularer til rådighed, som du kan bruge til at oprette en læreaftale, som, ud over en beskrivelse af det planlagte indhold og læremålene i praktikken, også indeholder mobilitetsdeltagerens individuelle kompetenceprofil.

Fordelen ligger i at den tilsigtede kompetenceudvikling synliggøres for alle deltagere i form af de „kompetenceradarer“, der blev vist før, sådan at det i løbet af udlandsopholdet og ved senere dokumentation af de tilsvarende lærepræstationer er muligt at forholde sig til disse.

Den formular, der oprettes i COMPASS-databasen omdannes til en pdf-fil, som derefter kan printes ud eller sendes via e-mail til de international partnere for at blive underskrevet og vedlægges Leonardo-da-Vinci-praktikaftalen som tillæg for at forklare kompetencerelaterede læremål.

Praktiske tips:

Du bør oprette en standardskabelon af din læreaftale for dit mobilitetsprojekt i forvejen.

Beskriv hvilke læremål du følger med dit mobilitetsprojekt, i forhold til kompetenceområderne på COMPASS-kompetencekortet. Her kan man bruge „Kan-beskrivelserne“ som hjælp til at formulere dem.

Brug skemaet i COMPASS-kompetencekortet til tildelingen og formulering af dine læremål. Da dette skema findes på syv europæiske sprog, kan partnerne ligeledes læse det. Dette gør det nemmere for dig at afstemme læremålene for dit projekt med dine international partnere.

Du bør derefter udfylde din standardskabelon med de oplysninger, som dine mobilitetsdeltagere har givet i deres „e-portefølje“ ved oprettelse af komptenceprofilen: Som regel får du meget konkrete oplysninger fra disse beskrivelser omkring hvilke læremål, der følges sammen med udlandspraktikken. Ved udvælgelsessamtalen kan du så afstemme og lave tilføjelser til disse udtalelser vedrørende læremålene.

ARBEIT UND LEBEN SYDDANSK ERHVERVSSKOLE Omnia Vocational College European Institute of Social Services Kaunas College 3s research laboratory Zwi?zek Zak?adów Doskonalenia Zawodowego Gerencia Andaluza de Promoción Comunitaria