COMPASS-proceduren

 

Udsendende organisation
(skole, firma, agentur)

Mobilitetsdeltager
(Lærlinge, arbejdstagere, specialister indenfor erhvervsuddannelserne)

Modtagende organisation
(skoler, firmaer, agenturer)

1

Tilmelding i COMPASS-databasen

 • Bliv tilmeldt i COMPASS-databasen
 • Beskriv din organistation
 • Beskriv dit mobilitetsprojekt
 • Udpeg de optagende organisationer
 • Bliv tilmeldt i COMPASS-databasen
 • Bliv tilmeldt i COMPASS-databasen
 • Beskriv din organistation
 • Beskriv anvendelsesmulighederne for praktikanterne i din organistation

2

Oprettelse af kompetenceprofiler

 • Opret en personlig e-portefølje til dine mobilitetsdeltagere
 • Bed dem om at beskrive deres mål i forbindelse med udlandspraktikken og oprette en kompetenceprofil.
 • Beskriv din mål i forbindelse med udlandspraktikken
  Opret din kompetenceprofil.
 

3

Indgåelse af COMPASS-læreaftalen

 • Fastlæg forventningerne, indholdet og læremålene i forbindelse med udlandspraktikken.

4

Beskrivelse af lærepræstationer

 
 • Beskriv erfaringerne fra udlandet i „e-porteføljen“ og foretag en bedømmelse af kompetenceforøgelsen.
 

5

Dokumentation af lærepræstationer

 • Bekræft dine mobilitetsdeltageres lærepræstationer og kompetenceforøgelse i COMPASS-certifikatet sammen med din udenlandske partner.
ARBEIT UND LEBEN SYDDANSK ERHVERVSSKOLE Omnia Vocational College European Institute of Social Services Kaunas College 3s research laboratory Zwi?zek Zak?adów Doskonalenia Zawodowego Gerencia Andaluza de Promoción Comunitaria