4 Beskrivelse af lærepræstationer:

I deres „e-portefølje“ beskriver mobilitetsdeltagerne de erfaringer og fremskridt de har gjort i udlandet. De kan yderligere opdatere deres kompetenceprofil, sådan at de nyerhvervede komptencer synliggøres.

Send to e-mails til dine mobilitetsdeltagere inden afslutningen af deres udlandspraktik, hvor du beder dem om igen at oprette en kompetenceprofil. Via en vedlagt link fra dig får dine mobilitetsdeltagere igen adgang til en liste over „Kan-beskrivelser“, som de skal bruge til at bedømme deres evner indenfor forskellige kompetenceområder.

På grundlag af den første og and kompetencevurdering kan du i COMPASS-databasen oprette to „Kompetenceradarer“, der vha. af to linjer, der ligger over hinanden visualiserer i hvilke områder, den pågældende person kan se sin egen kompetenceforøgelse.

Sammen med indførslerne i „e-porteføljen“ kan deltagerne således visualisere de erfaringer og resultater, de fra deres eget synspunkt har gjort i udlandet.

Praktiske tips:

Du bør tage anvendelsen af „e-porteføljen“ med ved forklaringerne til dit mobilitetsprojekt.

I den sammenhæng bør du sørge for at mobilitetsdeltagerne har fri adgang til internettet i mållandet for at kunne arbejde på deres portefølje.

Du bør ligeledes bruge informationsmaterialerne på de forskellige sprog til at oplyse dine internationale partnerorganisationer om anvendelsesmulighederne.

Anvendelsen af e-porteføljen bør ledsages af regelmæssig kontakt via e-mail og du bør også oplyse om dennes forskellige anvendelsesmuligheder.

Du bør motivere dine mobilitetsdeltagere til at bruge deres e-portefølje som dagbog under deres udlandsophold, så de også kan oplyse deres venner og familie om forløbet og særlige begivenheder.

ARBEIT UND LEBEN SYDDANSK ERHVERVSSKOLE Omnia Vocational College European Institute of Social Services Kaunas College 3s research laboratory Zwi?zek Zak?adów Doskonalenia Zawodowego Gerencia Andaluza de Promoción Comunitaria